Portali i Porosive Online sportas.shop Termet dhe Kushtet

1. Hyrje

Ka terma dhe kushte mbi te cilat funksionon kjo faqe online dhe sherben si marreveshje mes nesh dhe jush. Keto Terma shpjegojne te drejtat dhe detyrimet e te gjithe perdoruesve (nga ketej e tutje te quajtur Ju) dhe te drejtat e detyrimet e sportas.shop (nga ketej e tutje te quajtur Ne) lidhur sherbimit/artikujve te ofruar nga ne permes kesaj faqeje. Perpara se te autorizoni kryerjen e porosise ju lutem lexoni me kujdes keto Terma dhe deklarimin e privatesise. Duke perdorur portalin tone dhe duke autorizuar kryerjen e porosise ju automatikisht keni rene dakord me Termat dhe Kushtet tona. Nese nuk bini dakord me keto Terma ju lutem mos porosisni nga portali yne.

Keto Terma dhe Kushte mund te ndryshojne ndaj ju duhet t’i lexoni ato me kujdes sa here jepni nje porosi.

2. Perdorimi i Portalit Online

Termat dhe Kushtet jane te rendesishme si per ju por gjithashtu edhe per ne. Keto Terma jane krijuar per te na lidhur ne nje marreveshje kontraktuale, per te mbrojtur te drejtat e juaja dhe te drejtat tona si biznes. Ne momentin e kryerjes se porosise ju bini dakord me keto Terma. Ju bini dakord qe:

a. Ju mund ta perdorni kete faqe online per te kryer veprimtari te lidhura vetem me qellimin e ketij portali.

b. Nuk do te kryeni asnje porosi te pasakte apo me qellime negative. Nese ne shohim se eshte kryer nje porosi e tille, ne kemi te drejten mos ta dergojme mallin ne destinacionin e percaktuar nga ju.

c. Gjithashtu jeni te detyruar te na jepni detaje si emer, mbiemer, numer telefoni dhe adrese te sakte. Keto detaje na sherbejne per t’iu identifikuar dhe per t’u lidhur me ju ne momentin qe duam te dorezojme porosine.

d. Nese nuk na jepni informacion te sakte apo informacion te plote, mund te mos jemi te afte per te permbushur porosine tuaj.

Me kryerjen e porosise ne portalin tone online, ju garantoni se jeni mbi 18 vjec dhe jeni ligjerisht madhor per te hyre keshtu ne nje marredhenie kontraktuale me ne.

3. Disponueshmeria e Sherbimit

Ne mund t’i dergojme artikujt brenda Kosoves, Shqiperise dhe Maqedonise.

Transporti per Kosove ka cmimin 2 euro ndersa Shqiperi dhe Maqedoni ka cmimin 5 euro.

4. Si eshte e formuar kontrata mes nesh

Informacioni i detajuar ne Termat dhe Kushtet nuk perbejne nje oferte per shitje por perbejne nje ftese nga ana jone qe ju te porosisni. Kontrata nuk merr fuqi nese ne nuk miratojme porosine tuaj. Ne do t’iu dergojme nje email ku konfirmojme se ju keni kryer nje porosi, megjithate kjo nuk do te thote se ne do t’iu dergojme mallin nese ne gjykojme se permbushja e porosise eshte e jashte-ligjshme apo nese porosia nuk perputhet me Termat dhe Kushtet e pershkruara ketu. Kontrata hyn ne fuqi ne momentin qe artikulli/artikujt e porositur dalin nga magazina e sportas.shop per te ardhur tek ju.

5. Disponueshmeria e Artikujve

Te gjitha porosite per artikujt tane jane subjekt disponueshmerie nga ana jone dhe per kete arsye ne rast se kemi problem me furnizimin tuaj me artikullin e porositur apo nese artikulli nuk eshte gjendje ne magazine pavaresisht se vazhdon te jete i reklamuar ne portal, ne na rezervohet e drejta per ta ndare me ju kete informacion dhe per t’iu ofruar nje tjeter artikull te se njejtes cilesi apo te nje cilesie me te larte dhe te se njejtes vlere me artikullin e munguar qe keni porositur paraprakisht. Nese nuk do te deshironi artikullin zevendesues te ofruar nga ne, ju nuk do te keni asnje detyrim per te vazhduar me tej porosine me ne.

6. Refuzimi i Porosise

Ne rezervojme te drejten per te hequr artikujt nga portali i porosive online ne cdo kohe dhe na lind e drejta per te shtuar/hequr apo perditesuar cdo material apo permbajtje te ketij portali. Edhe pse ne do te bejme te pamundur per te perfunduar cdo porosi me ju, mund te kete raste te jashtezakonshme te cilat na shtyjne per te refuzuar porosine tuaj, e drejte te cilen e kemi ne cdo kohe.

Ne nuk na lindin detyrime karshi jush apo karshi paleve te treta nese gjykojme se duhet ta refuzojme nje porosi apo nese heqim artikujt nga portali jone. Nuk kemi detyrime karshi askujt nese heqim, shtojme, perditesojme materialet apo produktet tona ne portalin online.

7. E drejta juaj per te nderruar apo kthyer artikullin e porositur

Si klient juve ju lind e drejta per te nderruar apo kthyer artikullin.

Artikulli/artikujt e porositur duhet te nderrohen apo kthehen ne dyqanet qe jane nen menaxhimin e As Sport si Sport Vision dhe Sport Reality me paketimin dhe ambalazhimin e tij, te mos jete perdorur dhe te shoqerohet me te gjithe aksesoret, udhezime te ndryshme perdorimi (nese ka), kupon origjinal tatimor qe verteton blerjen e artikullit. Pa kuponin ORIGJINAL TATIMOR nuk lejohet nderrimi i artikujve.

Ne rastet kur transporti eshte i llogaritur ne kuponin fiskal, kthim i parave behet vetem vlera e artikullit dhe jo vlera e transportit.

Produktet e kthyera te cilat kane mangesi, demtime, jane te perdorura apo te ndotura nuk do te pranohen nga sportas.shop

8. Dergesa

sportas.shop do te mundohet gjithmone qe te siguroje qe ju te mos keni asnje problem me ardhjen e dergeses tuaj. Dergesa do te kryhet nga nje kompani transporti e cila ka kushtet dhe termat e veta te cilat ndryshojne dhe per te cilat ne nuk mbajme asnje pergjegjesi ne momentin qe artikulli eshte ne levizje, pra eshte jashte magazines tone. Mallrat mund te vonohen per shume shkaqe njera prej te cilave mund te jene forca madhore te tipit, kushtet atmosferike te renduara, bllokime rrugesh tokesore per shkak punimesh apo cdo lloj faktori tjeter qe e pengon rrjedhshmerine e procesit te transportimit te mallit.

9. Cmimi dhe Pagesa

Edhe pse ne kujdesemi qe te sigurojme se te gjitha cmimet e vendosura ne portalin tone jane te sakta, mund te kete raste gabimesh ne cmim. Nese ne i identifikojme keto gabime ne produktin qe ju keni porositur, ne do t’iu lajmerojme sa me pare, ndersa porosia do te anulohet ne moment dhe nese ju keni kryer ndonje pagese per kete porosi, kjo pagese do t’iu rimbursohet menjehere.

Cmimet e shfaqura ne portalin tone per te gjitha artikujt e reklamuar perfshijne T.V.SH-ne por nuk perfshijne asnje kosto tjeter dergese. Kosto e dergeses do te perfshihet ne fund te porosise ne varesi te cmimit.

10. Menyra e pageses dhe rimbursimit

Ne faqen tone kemi dy menyra te pageses: me para ne dore dhe permes bankes. Ne rastet kur ju keni kryer pagese permes bankes per porosine tuaj dhe nje apo te gjitha produktet kane mungese stoku, kjo pagese do t'iu rimbursohet brenda 3 deri 16 dite.

11. Mbrojtja e Privatesise

sportas.shop mbron dhe respekton privatesine dhe te dhenat personale tuaja.

Perpunimi i te dhenave tuaja do te jete vetem ne sherbim te sigurise se dorezimi do te jete i rregullt dhe pa vonesa. Gjithashtu te dhenat tuaja personale do te perdoren, me pelqimin tuaj, ne dergimin e ofertave, promocioneve dhe shorteve te ndryshme qe do te organizoje faqja jone sportas.shop. Klientet tane kane te drejte ne cdo kohe te refuzojne komunikimin e ofertave promocionale nga ane e sportas.shop

12. Ngjarjet jashte kontrollit tone

Ne nuk do te mbajme pergjegjesi per asnje vonese te ndikuar nga forcat madhore. Sic eshte permendur me larte por dhe tani Forcat Madhore perfshijne cdo ngjarje qe pengon transferimin e artikullit nga ne tek ju, e cila eshte jashte kapacitetit te kontrollit nga ana jone. Te tilla Forca Madhore perfshijne:

a. Greva te ndryshme

b. Protesta civile, pushtim, sulme terroriste, lufte apo kercenime per lufte ne nje rajon te caktuar

c. Zjarri, shperthime, stuhi, permbytje, termet, epidemic apo katastrofa te tjera natyrore.

d. Pamundesia e perdorimit te rrugeve tokesore.

e. Pamundesia e perdorimit te rrjetit te telekomunikacionit.

f. Rregulloret, aktet ligjore dhe nenligjore qe mund te qeverisin nje rajon te caktuar apo qe mund te ndryshojne ne te ardhmen e qe limitojne aftesine tone per t’iu derguar artikullin e porositur.

g. Greva nga kompania e transportit apo aksidente dhe pamundesi nga ana e tyre per te permbushur porosine.

13. Si ta mbylleni llogarinë tuaj dhe ti fshini të dhënat tuaja:

Nëse mbyllni llogarinë tuaj Sportas, nuk do të jeni më në gjendje të hyni në Sportas. Ju gjithashtu do të humbni historinë tuaj të blerjeve. Para se të mbyllni llogarinë tuaj, merrni parasysh të na kontaktoni së pari. Ne nuk duam t'ju shohim të largoheni dhe do të bëjmë gjithçka që mundemi për të zgjidhur çdo problem që mund të keni. Nëse akoma dëshironi të mbyllni llogarinë tuaj, sigurohuni që: ju nuk keni oferta të hapura për një artikull dhe nuk keni pagesa të papaguara për t'u përpunuar në llogarinë tuaj bankare. Kur dërgoni një kërkesë për të mbyllur llogarinë tuaj, të gjitha dhënat tuaja personale do të fshihen.

Mbyll llogarinë dhe fshi të dhënat e mia

14. Marreveshja mes nesh

Keto Terma dhe Kushte perfaqesojne marreveshjen mes nesh lidhur me cdo kontrate qe do te kemi se bashku. Kjo kontrate ka fuqi mbivendosese ndaj cdo lloj komunikimi me goje apo me shkrim qe mund te kemi patur me pare.

15. E drejta jone per te ndryshuar keto Terma dhe Kushte

Ne kemi te drejte te rishikojme dhe zevendesojme keto Terma dhe Kushte kohe pas kohe. Ju do te perfshiheni ne Termat dhe Kushtet ne fuqi ne momentin qe keni kryer porosine.

16. Sugjerime

Ne mirepresim komentet dhe sugjerimet tuaja. Ju lutem na dergoni keto sugjerime dhe komente ne adresen [email protected]

Ju faleminderit!